สนทนาภาษาอังกฤษ ลากิจ เป็นภาษาอังกกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ลากิจ

คำว่าลากิจ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า business leave หรือ personal business leave

ตัวอย่างเช่น

May I take business leave for 2 days next week?

ขออนุญาตลากิจสักสองวันในช่วงอาทิตย์หน้านะครับ

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ