สนทนาภาษาอังกฤษ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ เป็นภาษาอังกกฤษ

คำว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Fried Noodles with Chicken หรือ Fried Rice Noodles with Chicken

ตัวอย่าง

I just had fried noodles with chicken for dinner.

ฉันเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เป็นมื้อเย็น

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ