สนทนาภาษาอังกฤษ ลาป่วย เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษขอเสนอคำว่า ลาป่วย

คำว่าลาป่วย จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Sick leave

ตัวอย่าง

I would like to request sick leave for couple of days from today on.

ผมจะขอลาป่วยสัก 2-3 วันเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปครับ

I am not feeling well today. I would like to take a sick leave to recover.

ผมรู้สึกไม่ค่อยดีวันนี้ เลยอยากจะขออนุญาตาป่วยเพื่อพักผ่อน

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ