สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า ข้อดี ข้อเสีย เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ข้อดี ข้อเสีย

คำว่า ข้อดี ข้อเสีย จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Pros Cons


Pros = ข้อดี

Cons = ข้อเสีย


ตัวอย่าง

Should we do pros and cons?

เราควรคำนึงถึงผลดีผลเสียกันไหม?

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ