สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า "ใบเสนอราคา"

คำว่า ใบเสนอราคา จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Quotation

ตัวอย่าง
Please provide me a quotation.
ช่วยจัดทำใบเสนอราคามาให้ผม/ดิฉันด้วยครับ/คะ

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ