สนทนาภาษาอังกฤษ ลาพักร้อน เป็นภาษาอังกกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ลาพักร้อน

คำว่าลาพักร้อน จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Annual leave

ตัวอย่าง

I will take an annua leave in January for 5 days.

ผมจะลาพักร้อนในเดือนมกราคมสัก 5 วันครับ

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ