สนทนาภาษาอังกฤษ อัคคีภัย เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า อัคคีภัย

คำว่าอัคคีภัย จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า conflagration

ตัวอย่าง

Do you know 60% of conflagration in our city came from short circuit?

นายรู้ป่ะว่า 60% ของอัคคีภัยในเมืองของเรามาจากไฟฟ้าลัดวงจร

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ