สนทนาภาษาอังกฤษ โคมลอย เป็นภาษาอังกกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า โคมลอย

คำว่าโคมลอย จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า floating lanterns หรือ Balloon ในความหมายที่ว่า โคมที่สามารถในการลอยไปในอากาศได้

ตัวอย่าง

Launching floating lanterns in the city is quite dangerous. It may cause of conflagration.

การปล่อยโคมลอยในเมืองเป็นสิ่งที่อันตราย มันอาจเป็นวาเหตุของอัคคีภัย

โคมลอย จะใช้ภาษาอัวกฤษว่า rumour, unfounded, groundless, unjustified, baseless ในความหมายที่ว่า เป็นเรื่องไม่มีมูล

ตัวอย่าง

Have you heard a rumour about that guy?

นายเคยได้ยินข่าวโคมลอยเกี่ยวชายคนนั้นรึยัง

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ