Posts

Showing posts from April, 2015

สนทนาภาษาอังกฤษ: มีอะไรให้ช่วย(อีก)ไหม ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้มาแนะนำประโยคง่ายๆที่เราต้องใช้อยู่เกือบทุกวัน โดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านบริการ นั่นก็คือ " มีอะไรให้ช่วยไหม "  " มีอะไรให้ช่วยไหม " เป็นภาษาอังกฤษว่า " How can I help you? " หรือ " Can I help you? " " มีอะไรให้ผมช่วยคุณไหม "  เป็นภาษาอังกฤษว่า " Is there anything I can help you? " หรือ  " Is there anything I can do to help you? " " มีอะไรให้ผมช่วยคุณอีกไหม "  เป็นภาษาอังกฤษว่า " Is there anything else I can help you again? " หรือ  " Is there anything else I can do to help you again? "