สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้แนะนำประโยคที่เรามักจะได้ยินอยู่บ่อยครั้ง นั่นก็คือ "ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป" หรือ "ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป" เรามาดูกันว่าเขาจะใช้ภาษาอังกฤษกันยังไง

"ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป" เป็นภาษาอังกฤษว่า "Henceforward" หรือ "Henceforth" หรือแบบง่ายๆเลยก็ "From now on" หรือ "From now onwards" 

"ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป" เป็นภาษาอังกฤษว่า "From today on" หรือ "From today onwards" 

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ วลีที่ว่า "เป็นเกียรติอย่างยิ่ง" เป็นภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าอะไร