สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก"

"กะเช้า กะกลางวัน" จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า "Day Shift"

"กะดึก" จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า "Night Shift"

ตัวอย่างประโยค

Okay, I've got a day shift, so I can be home by 6:00

โอเค ฉันทำงานกะเช้า วันนี้สามารถกลับถึงบ้าน 6 โมงได้

Well, Jack works the night shift here.

อ่อ แจ็คทำงานกะดึกที่นี่

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ