สนทนาภาษาอังกฤษ ลา เป็นภาษาอังกกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ลา

คำว่าลา จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Leave หรือ day off

ตัวอย่างเช่น

Tomorrow I will take a leave. หรือ Tomorrow I will take a day off.
พรุ่งนี้ผมจะขอลาหยุด 1 วัน

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ