สนทนาภาษาอังกฤษ ถือไพ่เหนือกว่า เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ถือไพ่เหนือกว่า

คำว่า "ถือไพ่เหนือกว่า" จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า "Upper hand"

ตัวอย่าง

And yet she seemed so entirely to have the upper-hand over him.

ถึงยังงั้นเธอก็ดูจะถือไพ่เหนือกว่าเขาอยู่นะ

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ