สนทนาภาษาอังกฤษ เสียวฟัน เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า เสียวฟัน

คำว่า เสียวฟัน จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า hypersensitive teeth หรือ hyper-sensitive teeth
(ซี่เดียวใช้ Tooth นะครับ)

ตัวอย่าง
I cannot have that ice-cream because I really have hypersensitive teeth.
ฉันไม่สามารถกินไอศครีมนั่นได้ เพราะฉันเสียวฟันอยู่

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ