สนทนาภาษาอังกฤษ: มีอะไรให้ช่วย(อีก)ไหม ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้มาแนะนำประโยคง่ายๆที่เราต้องใช้อยู่เกือบทุกวัน โดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านบริการ นั่นก็คือ "มีอะไรให้ช่วยไหม

"มีอะไรให้ช่วยไหม" เป็นภาษาอังกฤษว่า "How can I help you?" หรือ "Can I help you?"

"มีอะไรให้ผมช่วยคุณไหมเป็นภาษาอังกฤษว่า "Is there anything I can help you?" หรือ "Is there anything I can do to help you?"
"มีอะไรให้ผมช่วยคุณอีกไหมเป็นภาษาอังกฤษว่า "Is there anything else I can help you again?" หรือ "Is there anything else I can do to help you again?"

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ