สนทนาภาษาอังกฤษ วันเว้นวัน เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า วันเว้นวัน 

คำว่า "วันเว้นวัน" จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า "every other day"

ตัวอย่าง

Don't worry I will send you email every other day.

หรือจะใช้ว่า Every two days หรือ Every second day. ซึ่งมีความหมายว่า ทุกๆสองวัน

แต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็น สัปดาห์เว้นวัปดาห์ หรือเดือนเว้นเดือน ก็ใช้เป็น

สัปดาห์เว้นวัปดาห์ ภาษาอังกฤษ Every other week. Every second day

เดือนเว้นเดือน ภาษาอังกฤษ Every other month. Every second month

Comments