สนทนาภาษาอังกฤษ คำนำหน้า นาย นางสาว นาง เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษขอเสนอชุด คำนำหน้า เช่น นาย นางสาว นาง เป็นภาษาอังกฤษ

Mr. หรือ Mister [มิสเตอร์]

ใช้สำหรับผู้ชาย ไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือไม่ก็ตาม


Ms. [มิส]

ใช้สำหรับผู้หญิงในกรณีที่ไม่รู้ว่าแต่งงานรึยัง


Miss [มิส]

ใช้สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน


Mrs. [มิสซิส]

ใช้สำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ วลีที่ว่า "เป็นเกียรติอย่างยิ่ง" เป็นภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าอะไร