สนทนาภาษาอังกฤษ ลาออก เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ลาออก

คำว่าลาออก จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Resign หรือ Quit

ตัวอย่าง
I resign.
ผมลาออก

I quit my job.
ฉันลาออกจากงาน

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ