สนทนาภาษาอังกฤษ "ฉันไม่รู้" เป็นภาษาอังกกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า "ฉันไม่รู้"

คำว่า ฉันไม่รู้ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า
1) I don't know
2) I'm not sure
3) I have no idea
4) Not as far as I know

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ