สนทนาภาษาอังกฤษ สะเปะสะปะ เป็นภาษาอังกกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า สะเปะสะปะ

คำว่าสะเปะสะปะ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า disorderly เป็น adv.

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ