สนทนาภาษาอังกฤษ บริจาคโลงศพ เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า บริจาคโลงศพ

คำว่า บริจาคโลงศพ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Donated coffin

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ วลีที่ว่า "เป็นเกียรติอย่างยิ่ง" เป็นภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าอะไร