สนทนาภาษาอังกฤษ เลิกกัน หรือ แยกทางกัน เป็นภาษาอังกกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า เลิกกัน หรือ แยกทางกัน

คำว่าเลิกกัน หรือ แยกทางกัน จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Break up หรือ Dump

ตัวอย่างประโยค
I am going to break up with her tonight.
 ชั้นจะบอกเลิกกับเธอคืนนี้

 She broke up with me. หรือ She dumped me.
 เธอแยกทางกับฉันแล้ว

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ