สนทนาภาษาอังกฤษ เลิกกัน หรือ แยกทางกัน เป็นภาษาอังกกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า เลิกกัน หรือ แยกทางกัน

คำว่าเลิกกัน หรือ แยกทางกัน จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Break up หรือ Dump

ตัวอย่างประโยค
I am going to break up with her tonight.
 ชั้นจะบอกเลิกกับเธอคืนนี้

 She broke up with me. หรือ She dumped me.
 เธอแยกทางกับฉันแล้ว

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ