สนทนาภาษาอังกฤษ: สาขาที่ไม่ร่วมรายการ ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้จะมาแนะนำประโยคที่ใช้สำหรับธุรกิจ (คือค่อยได้ใช้กันทั่วไปเท่าไหร่นัก)

"สาขาที่ไม่ร่วมรายการ" ภาษาอังกฤษนั้นเราจะใช้ประโยคว่า "Except for non-participating branches."

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ