สนทนาภาษาอังกฤษ: " คุณต้องการธนบัตรแบบไหน " ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้มาแนะนำสำหรับคนที่จะเข้าไปทำธุรกรรมทางการเงินในธนาคาร

"คุณต้องการธนบัตรแบบไหน" เป็นภาษาอังกฤษว่า "how would you like the money?"

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ