สนทนาภาษาอังกฤษ: " ฉันต้องการถอนเงิน 100 บาท " ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้มาแนะนำสำหรับคนที่จะเข้าไปทำธุรกรรมทางการเงินในธนาคาร

"ฉันต้องการถอนเงิน 100 บาท" เป็นภาษาอังกฤษว่า "I'd like to withdraw 100 Baht, please"

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ