สนทนาภาษาอังกฤษ: " ต้องการเป็นแบงค์ ... บาท " ภาษาอังกฤษ (ภาคต่อ)

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้มาแนะนำสำหรับคนที่จะเข้าไปทำธุรกรรมทางการเงินในธนาคาร

หลังจากเมื่อครั้งที่แล้วเลยนะครับ เมื่อเราถูกถามว่า "คุณต้องการธนบัตรแบบไหน" เป็นภาษาอังกฤษว่า "how would you like the money?"

หากเราต้องการแบงค์ 20 บาท เราก็ตอบกลับไปว่า "in twenties, please (Twenty Baht notes)"

หากเราต้องการแบงค์ 50 บาท เราก็ตอบกลับไปว่า "in fifties, please (Fifty Baht notes)"

หากเราต้องการแบงค์ 100 บาท เราก็ตอบกลับไปว่า "in hundred, please (Hundred Baht notes)

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ