สนทนาภาษาอังกฤษ กางเกงขาสั้น เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า กางเกงขาสั้น

คำว่า กางเกงขาสั้น จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Shorts

ตัวอย่าง
How To Wear Shorts With Style.
วิธีการใส่กางเกงขาสั้นอย่างมีสไตล์

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ