สนทนาภาษาอังกฤษ อุทธรณ์ เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า อุทธรณ์

คำว่า อุทธรณ์ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า to appeal (v.)

ตัวอย่าง
He was found guilty but appealed immediately.

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ