สนทนาภาษาอังกฤษ สมน้ำหน้า เป็นภาษาอังกฤษ

 สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า สมน้ำหน้า


คำว่า สมน้ำหน้า จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า 

1) It serves you right. หรือ Serves you right. 

2) In your face!  (ใช้กับเพื่อนสนิท)

3) You deserve it. 

4) You had it coming.  (หรือแปลว่า ก็สมควรแล้วนี่)

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ