Advice กับ Advise ต่างกันยังไง

Advice กับ Advise ต่างกันยังไง ????

Advise คือ verb ที่มีความหมายว่า “แนะนำ” 

Advice เป็น noun ที่มีความหมายว่า “คำแนะนำ” 

ตัวอย่างเช่น 

Could you please give me some advice? คุณสามารถให้คำแนะนำผมได้มั้ยครับ

Please advise us โปรดแนะนำพวกเราด้วย

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ