สนทนาภาษาอังกฤษ สถานที่ดูแลรักษาผู้สูงอายุ เป็นภาษาอังกฤษ

 สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า สถานที่ดูแลรักษาผู้สูงอายุ

คำว่า "สถานที่ดูแลรักษาผู้สูงอายุ" จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า "Nursing home"

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ