สนทนาภาษาอังกฤษ "อาสาสมัคร" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า อาสาสมัคร

คำว่า อาสาสมัคร จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Volunteer

ตัวอย่าง
I volunteer to sleep there tonight, if the love of my life is willing to come along.

ผมอาสาสมัครที่จะไปนอนที่นั่น หากคนที่ผมรักจะไปด้วยกัน

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ วลีที่ว่า "เป็นเกียรติอย่างยิ่ง" เป็นภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าอะไร