สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า ผัดวันประกันพรุ่ง เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ผัดวันประกันพรุ่ง

คำว่า ผัดวันประกันพรุ่ง จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Procrastination


Procrastination (n.)

Procrastinate (v.)

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ