สนทนาภาษาอังกฤษ วลีที่ว่า "เป็นเกียรติอย่างยิ่ง" เป็นภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่ง

คำว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่ง จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า 

1) It's a great honor

2) I am honored (ฉัน/ผมรู้สึกเป็นเกียรติ)

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ