ความนับถือตนเอง เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า "ความนับถือตนเอง"

คำว่า "ความนับถือตนเอง" จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า "Self Esteem"

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ วลีที่ว่า "เป็นเกียรติอย่างยิ่ง" เป็นภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าอะไร