สนทนาภาษาอังกฤษ เด็กขี้แย เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า เด็กขี้แย

คำว่า "เด็กขี้แย" จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า "Crybady"

ตัวอย่าง

Don't be such a crybaby - it's only a scratch.

อย่าทำตัวเป็นเด็กขี้แย มันแค่แผลถลอกเอง 

Syn. Sissy, Mama's boy 

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ