สนทนาภาษาอังกฤษ น่าสงสาร...จัง เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า น่าสงสาร...จัง

คำว่า "น่าสงสาร...จัง" จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า "Poor ..."

Poor you ... น่าสงสารคุณจัง
Poor her/him ... น่าสงสารเขาจัง
Poor them ... น่าสงสารพวกเขาจัง

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ