สนทนาภาษาอังกฤษ จัดสรรปันส่วน ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า จัดสรรปันส่วน

คำว่า จัดสรรปันส่วน จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า allocation

ตัวอย่าง
The company director wants to allocate additional staff to the marketing department.

ไดเร็คเตอร์ต้องการจัดสรรทีมงานไปยังฝั่งการตลาด

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ วลีที่ว่า "เป็นเกียรติอย่างยิ่ง" เป็นภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าอะไร