สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า เดินรถสองทาง ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า เดินรถสองทาง
คำว่า เดินรถสองทาง จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า dual carriageway
ตัวอย่าง
He waited until the traffic lights had changed to red then darted across the dual carriageway.
เขารอจนไฟแดงแล้วรีบข้ามถนนที่เดินรถสองทาง

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ