สนทนาภาษาอังกฤษ "ลําบากใจ" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ลําบากใจ

คำว่า ลําบากใจ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Difficulties Mind

ตัวอย่าง
Not that I mind the difficulty mind

ใช่ว่าผม/ฉันจะรับความลำบากไม่ได้

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ