สนทนาภาษาอังกฤษ "คุณพอจะบอกได้ไหมว่าจะไป…ได้อย่างไร" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอประโยคว่า "คุณพอจะบอกได้ไหมว่าจะไป…ได้อย่างไร"

คำว่า "คุณพอจะบอกได้ไหมว่าจะไป…ได้อย่างไร" จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า "Could you tell me how to get to …?"

ตัวอย่าง
Excuse me, could you tell me how to get to Siam Paragon?

ขอโทษครับ/ค่ะ คุณพอจะบอกได้ไหมว่าจะไปสยามพารากอนได้อย่างไร

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ