สนทนาภาษาอังกฤษ "พรมเช็ดเท้า" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า "พรมเช็ดเท้า"

คำว่า "พรมเช็ดเท้า" จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า "Mat"

ตัวอย่าง

I found the key underneath the mat.
ฉันเจอกุญแจอยู่ใต้พรม

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ วลีที่ว่า "เป็นเกียรติอย่างยิ่ง" เป็นภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าอะไร