สนทนาภาษาอังกฤษ ยอดขาย เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ยอดขาย

คำว่า ยอดขาย จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า circulation หรือ Sale

ตัวอย่าง
I have to do daily summarize sale report and report to headquarter.

ผมต้องสรุปยอดขายประจำวันส่งสำนักงานใหญ่

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ