สนทนาภาษาอังกฤษ ด้วยความเคารพอย่างสูง เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ด้วยความเคารพอย่างสูง

คำว่า ด้วยความเคารพอย่างสูง จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Best regards

ด้วยความเคารพ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Regards

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ