Search This Blog

Sunday, April 12, 2015

สนทนาภาษาอังกฤษ: มีอะไรให้ช่วย(อีก)ไหม ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้มาแนะนำประโยคง่ายๆที่เราต้องใช้อยู่เกือบทุกวัน โดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านบริการ นั่นก็คือ "มีอะไรให้ช่วยไหม

"มีอะไรให้ช่วยไหม" เป็นภาษาอังกฤษว่า "How can I help you?" หรือ "Can I help you?"

"มีอะไรให้ผมช่วยคุณไหมเป็นภาษาอังกฤษว่า "Is there anything I can help you?" หรือ "Is there anything I can do to help you?"
"มีอะไรให้ผมช่วยคุณอีกไหมเป็นภาษาอังกฤษว่า "Is there anything else I can help you again?" หรือ "Is there anything else I can do to help you again?"

No comments:

Post a Comment