สนทนาภาษาอังกฤษ กงกรรมกงเกวียน เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า กงกรรมกงเกวียน


คำว่า กงกรรมกงเกวียน จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า What comes around goes around.

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ