สนทนาภาษาอังกฤษ น่าอัศจรรย์ เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า น่าอัศจรรย์

คำว่า "น่าอัศจรรย์" จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า "magical"

ตัวอย่าง

It was a magical evening of pure nostalgia

มันเป็นคืนที่น่าอัศจรรย์ของการรำลึกถึงความหลัง

Syn. dreamy, fantastic, magic, magical, amazing, astonishing

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ