สนทนาภาษาอังกฤษ "โรคความดันโลหิตสูง" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า "โรคความดันโลหิตสูง"

คำว่า โรคความดันโลหิตสูง จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Hypertension หรือ High blood pressure

ตัวอย่าง

High blood pressure or hypertension increases the risk of heart disease and stroke.

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ