สนทนาภาษาอังกฤษ "ฉันขอนัดพบ…ได้ไหม" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า "ฉันขอนัดพบ…ได้ไหม"

คำว่า "ฉันขอนัดพบ…ได้ไหม" จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Could I make an appointment …?

ตัวอย่าง
A: Professor, could I make an appointment with you?
B: I am free tomorrow afternoon between two and four; do you have a particular time in mind?
A: Two o'clock would be the best time.
B: Fine, See you at Two o'clock then.

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ