สนทนาภาษาอังกฤษ แวะเยี่ยม ไปมาหาสู่ เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า แวะเยี่ยม ไปมาหาสู่

คำว่า แวะเยี่ยม ไปมาหาสู่ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Come over

ตัวอย่าง
Can I come over to your house?
ขอฉันไปมาหาสู่คุณที่บ้านได้ไหม

l need you to come over as soon as you get this.
ฉันอยากให้คุณแวะมาหาทันทีที่คุณได้สิ่งนี้มา

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ วลีที่ว่า "เป็นเกียรติอย่างยิ่ง" เป็นภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าอะไร